onsdag 11 januari 2017

Begreppslektion 11/1-2017

Begreppsförmågan i matematik
Begreppslektionerna är återkommande inslag då eleverna diskuterar betydelsen av begrepp och dokumenterar detta i sin begreppsbok.
Först får en grupp tillsammans lära sig betydelsen av ett begrepp samt lära sig hur man ska förklara den begreppen för andra, man blir expert på sitt begrepp och får lära sig av andra experter. 
Mycket givande och mycket viktigt!

Lgr 11
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar