onsdag 17 augusti 2016

Information från rektorn och information kring skolstartstider!

Skolstart, tillgänglig skola och tack för mig!

Sollentuna 10 augusti 2016

Allt har sitt slut och så även sommaren. Även om det fortfarande återstår många fina dagar så går sommarlovet mot sitt slut och skolåret 2016/17 börjar den 23 augusti kl 8.30 i respektive klassrum. 9.15 har vi samling på skolgården och firar att skolan äntligen är igång igen. Första dagen slutar efter lunch. En tillgänglig skola för alla är Rösjöskolans stora fortbildningssatsning som startar nu i augusti. Tillgängligheten, i såväl våra lokaler som i den lärmiljö som vi skapar genom vår verksamhet, kommer att stå i centrum när vi med ett helhetsgrepp tar oss an utmaningen att skapa en skola där alla elever känner sig välkomna och där deras lärande kan utvecklas. Vi har förväntningar på att fortbildningen ska ge oss en gemensam referensbas i vårt fortsatta arbete. Ett gemensamt förhållningssätt som bygger på den värdegrund som skolan har tagit fram.
 • Vi hjälps åt att skapa en trygg och välkomnande atmosfär.
 • Det finns goda förutsättningar för lärande med en lärmiljö som anpassas efter behov och är
  • tillåtande,
  • utmanande och
  • kreativ.
 • Barn och elever ges samma möjligheter att utveckla sina förmågor och intressen.
 • Barn och elever är medaktörer i sitt eget lärande.
 • Vi värnar om vår miljö och tar ansvar för den.
Efter åtta roliga, lärorika och utvecklande år som rektor på Rösjöskolan, och sammanlagt elva år som skolledare, har jag valt att gå vidare mot nya utmaningar inom min gamla bransch (IT). Jag avslutar min anställning i Sollentuna kommun sista augusti och Kennet Fröjd, bitr rektor med ansvar för grundsärskolan, kommer att vara tf rektor under tiden ny rektor rekryteras. Jag vill skicka ett stort tack till alla er som på olika sätt vart med och bidragit till att mina år på Rösjöskolan kommer att förknippas med glädje, mod och framförallt en känsla av sammanhang och delaktighet.

/ Micke

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar