fredag 11 mars 2016

Veckobrevsinlägg inför v 11

Hej!

Den här veckan har vi arbetat mycket med våra mattediagnoser inom Förstå och Använda tal. De uppgifter som många i klassen svarat fel på fick de göra igen, fast en uppgift i taget, vi läste högt samt god tid för varje uppgift. Dessa uppgifter fick de sedan diskutera i grupper och komma fram till rätt svar genom att motivera och övertyga sina kamrater.
Efter det hade vi en genomgång där eleverna fick visa hur de tänkte. Därefter delades deras diagnoser ut och de kunde då jämföra sina resultat. Diagnoserna göra vid varje terminsstart och sedan senare under läsåret. Mycket intressant och lärorikt med dessa gruppdiskussioner.

Inom matematiken jobbar vi vidare laborativt med volym och enhetsomvandlingar.

Vi skriver vidare på ett projekt med bilden och en del skriver klart sina superspännande texter.

Läsprojektet fortlöper och vi har på torsdagarna ett tillfälle där vi skriver respons på våra inlägg samt också förbättrar och bearbetar inläggen utefter responsen. På fredagen har vi läsgrupperna som vanligt och fokuserar då på samtalet. Tänk på att läsläxan behöver vara klar när de går till skolan på torsdag morgon.


Påminnelse:
Tisdag 22/3 slutar eleverna kl 12.30 (halv studiedag).
Torsdag 24/3 är skolan stängd (studiedag).
Vecka 13 är det påsklov.
Fritids öppet som vanligt för inskrivna elever.

Trevlig helg! / Carolina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar