fredag 26 februari 2016

Veckobrevsinlägg inför v 10

Hej!

Inför sportlovet har vi arbetat intensivt med att avsluta våra texter - Spännande texter samt även påbörjat vår nya text, där deras illustrationer till texten skapas tillsammans med bildlärarna. 
Inom matematiken har vi arbetat med volym och vikt. Tala gärna om de olika enheterna hemma.

Har ett härligt lov! Vi ses igen v 10!

Mvh Carolina 


Påminnelse
Måndagen den 7/3 (första dagen efter sportlovet) är det halv studiedag. Skolan slutar då 12.30. Därefter håller fritids öppet för inskrivna elever.

Nompläxa
Det är fortfarande en del som inte är klara med alla uppdrag på nomp.se.
Efter lovet kommer jag tilldela nya läxor och det är då bra om alla elever står på O uppdrag innan jag tilldelar nya.
Tips!
Arbeta 15 minuter varje dag tills det står 0 uppdrag på kontot.

Inbjudan
Föräldrarådet på Rösjöskolan bjuder in till en föreläsning kring motorik och lärande, och hur vi kan använda det för att hjälpa våra elever att lyckas så bra som möjligt i skolan. 

Onsdagen den 9 mars kl 18.00 - 19.30  i Rösjöskolans skolrestaurang.
Föredragshållare är Kennet Fröjd.

Det finns mycket inom elevers motoriska utveckling som kan ha stor påverkan på elevernas lärande i skolan såväl inom kärnämnena som inom ämnet idrott och hälsa. Något som är väldigt positivt att den motoriska utvecklingen inom olika områden går bra att påverka med rätt och specifik träning utifrån varje elevs behov. Beroende på varje elevs individuella behov kan motorisk träning/motoriskt lärande gynnsamt påverka sådant som exempelvis koncentrationsförmåga samt indirekt också förmåga att läsa och skriva. Förmåga att delta i lekar och spel med allt vad det innebär i form av delaktighet, hälsa, välmående och social utveckling påverkas också i hög grad av motoriken. Fysisk aktivitet i ungdomsåren har även en stark koppling till arbetsminnet, som är viktigt för att tillgodogöra sig studierna i skolan.

Rätt anpassad och individualiserad motorisk träning kan med fördel inkluderas inom den ordinarie skoldagen och gärna också via nära samverkan skola-fritids. På Rösjöskolan förbereds för närvarande en satsning på dagligt motoriskt lärande i grundsärskolan samtidigt som viss personal i grundskolan också genomgår utbildning på området för att hela Rösjöskolan skall börja dra nytta av motorisk träning och fysisk aktivitet för att stärka lärandet och elevernas möjligheter att nå sin fulla potential.


Kennet Fröjd arbetar som biträdande rektor på Rösjöskolan, med ansvar för grundsärskolans verksamhet. Kennet har de senaste åren arbetat nationellt och internationellt med utveckling av högskoleutbildning för personer med utvecklingsstörning och med att förbättra möjligheter till livslångt lärande. Han har i nära 30 år arbetat med undervisning, träning, utveckling och forskning för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Under 14 år var han chef för Riksidrottsförbundets nationella utvecklingscentrum för parasport, i 5 år chef för det internationella kansliet för idrott för personer med utvecklingsstörning samt under 2 år forskningsledare vid Högskolan i Gävle. Kennet är också författare till läromedel inom inkluderad undervisning och anpassad fysisk aktivitet samt inom träning för idrottare med utvecklingsstörning.

--
Mikael Gustafsson
Rektor 

fredag 19 februari 2016

......... prickar och ---- streck. och veckobrevsinlägg inför v 8
Idag så fick klassen stötta på ett svårt problem:
Dra 4 lodrätta, vågrätta eller diagonala sträck. Du får inte lyfta pennan. Tänk på att täcka alla prickar.  

Ps. Tänk utanför boxen.

Hej!

Den här veckan har vi haft både brandkår och flourtant på besök. Alla fick med sig en tandborste hem av fluortanten. (Hon kallar sig själv för flourtant så den benämningen gäller fortfarande.)

Matematik
Det kommer inte att bli någon läxa på nomp den här veckan. De som har uppdrag kvar har dock läxa!

Nästa vecka är sista veckan innan lovet.

Trevlig helg!


/ Carolina

fredag 12 februari 2016

Veckobrevsinlägg inför v 7

Hej!

Den här veckan har vi haft besök av SL. De informerade oss om SL och deras service samt även om skadegörelse samt säkerhet vid tåg och tunnelbanor.
Alla fick en linjal, reflex och sl-korthållare som present.

Nästa vecka får vi besök av både brandkår och fluortant.

Skolinspektionen

Eleverna i år 5 har fått svara på en enkät ifrån skolinspektionen. Vi var noga med att alla skulle förstå att enkäten är helt anonym och att man skulle svara så noga man kunde.

Om ni föräldrar har fått enkäten så svara gärna på den.

Matematik
Vi hann aldrig börja med volym, matematikpasset i måndags gick bort för oss. Vi börjar med det nästa vecka. Vi har diskuterat uppställning och talsortsräkning med decimaltal samt arbetat med läng och enheter då vi mätt oss själva.

Svenska
Vi arbetar vidare med våra Spännande texter och fokuserar på att bearbeta texterna, snart är vi klara och då publicerar vi dem för er.

Läsprojektet
Respons samt bearbeta texter. Det var temat för dagens läsprojekt. Ni kan läsa inläggen och responsarbetet på bloggen 

Trevlig helg!

fredag 5 februari 2016

Veckobrevsinlägg inför v 6

Hej!

Nu är IUP-samtalsveckan över och det har varit en lärorik och intressant utvecklingssamtalsvecka. Det har varit en del andra personer på plats på morgonpasset. Det har fungerar bra och eleverna har arbetat med stort ansvar under dessa lektioner.

Viktig info:

- Studiedag på måndag 8/2. Eleverna har inga lektioner.


Nästa vecka börjar vi lite smått med volym och olika måttenheter. Baka gärna något efter recept över helgen så att eleverna repeterar våra olika mått; ml, cl, dl, liter, krm, tsk, msk. Vi kommer även att arbeta med begreppen hektogram, kilogram och gram. Här finns en video som kan ge dig förförståelse:I SO:n har eleverna börjat arbeta med Geografi och behöver träna på bland annat Europas namngeografi. De kan de bland annat göra här:

http://online.seterra.net/sv/vgp/3007
http://online.seterra.net/sv/vgp/3051

Glöm inte att titta på läxbloggen: http://ros2004laxblogg.blogspot.se/

Trevlig helg!