måndag 2 november 2015

Hen - Måndagen v 45

Hej!

Idag är det många som inte är på plats i skolan. Här kommer ett inlägg om vad ni kan göra för att arbeta ikapp. Se nedan. Arbeta ikapp med detta under vecka 45. Du kan arbeta hemma eller få extra tid att göra detta på skolan, Elevens val är ett bra tillfälle.

Läs artikeln, klicka här, och se inslaget om paneldebatten från 2012. se de tio första minuterna här

Att göra till filmklippet. (Ta ett tomt vitt papper och en penna)
Du ska få skapa en tidslinje över begreppet Hen och även skriva olika faktarutor, fakta du lär dig medan du titta på paneldiskussionen kring begreppet Hen.

Fundera på när begreppet Hen introducerades? Rita en tidslinje in Min Bok och visa.

Gör en faktaruta om begreppet Hen-  att det är ett pronomen. Vilka pronomen kan du?

Hur stor del av världens språk skiljer inte på han, hon eller hen? Skriv informationen i en faktaruta.

När skedde denna paneldebatt? Vilket år? Skriv informationen i en faktaruta om när debatten skedde.

Vilket skäl eller anledning fanns det för att använda begreppet Hen? Skriv i en faktaruta.

Vad hände på 90-talet? Skriv i din tidslinje,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar