fredag 16 oktober 2015

Veckobrevsinlägg inför v 43

Hej!

Nytt i matsalen:
Vi är många, både elever och vuxna, som upplevt att det kan vara ganska hög ljudvolym i matsalen under terminens första del. De tre klasserna i år 5 försöker bidra till matro genom att vara tysta under tiden vi tvättar händerna och tar mat, alltså innan vi sätter oss till bords. När eleverna har hämtat allt de behöver och sätter sig kan samtal och diskussioner föras vid bordet. På så sätt blir det lugnare för de klasser som redan sitter i matsalen när vi kommer dit. Vi har upplevt att detta fungerat bra under de första dagarna.

På torsdagarna har vi börjat med rastgrupper, eleverna är indelade i grupper utifrån hur de sitter i matsalen. De ska under rasterna på torsdagar hitta på något tillsammans.


Sociala medier:
Den här veckan har eleverna fått ta del av en förälder om sociala medier, en föreläsning som kanske några av vårdnadshavare också var på. 
Fortsätt gärna diskussionen hemma om vad som är ok att skriva på sociala medier och vad som händer med bilder som man publicerar.

Föräldrarådsrepresentanter behövs till klassen, hör av er om ni är intresserade.

Trevlig helg!

/ Carolina och Lena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar