torsdag 20 augusti 2015

Välkommen till femman!

Välkomna till år 5!         2015-08-20

Skolan startar den 24 augusti klockan 08.30. Eleverna har en kort skoldag och slutar klockan 12.00. Resten av veckan börjar eleverna 8:10 och slutar ca 14:00. Vi har inga förväntningar på att ni som föräldrar behöver vara med under första skoldagen. Vi startar upp terminen tillsammans med era elever på ett trevlig sätt, ni behöver endast se till att eleverna kommer till skolan kl. 8:30.

Vi hälsar alla nya elever välkomna till årskurs 5!

5B: Hannes, Diana, Kenan och Luciano
5C: Razz

5A och 5C är kvar i sina vanliga klassrum och hänger av sig i samma kapprum, 5B har bytt klassrum och kommer nu vara på Torpet. Välkomna att hänga av er i Torpets kapprum.

Inför år 5 kommer vi att fortsätta med samarbete över klasserna med blandade platser i matsalen, rastkompisgrupper, läsprojekt och elevens val. Maria kommer att undervisa samtliga femmor i engelska och Lise-Lott kommer att undervisa i SO. Carolina kommer att undervisa i svenska och matematik i 5C utöver detta kommer hon att undervisa i matematik i en av fyrorna. Det kan vara bra att veta att Carolina inte är på plats på onsdagar. Anne Melin kommer att undervisa i NO och Tove Fransson, vår nya idrottlärare, undervisar i idrott. Lena Backman och Anna Norberg kommer att vara assistenter kopplade till alla femmor.

På måndag kommer mer info om lägret på Grinda och eleverna kommer att få hem andra blanketter som vi ber er fylla i så fort som möjligt och skicka tillbaka med eleverna till skolan.

Den eftermiddagen klasserna återvänder från Grinda (olika datum för olika klasser) skulle vi vara tacksamma om det finns föräldrar som kan hämta med bil eftersom eleverna kommer att vara trötta och ha mycket packning. Har ni möjlighet att hämta dels ert eget barn och även ha plats för andra barn ber vi er att kontakta respektive klasslärare via mail. Naturligtvis kommer vi att ombesörja resa tillbaka till skolan med kommunala färdmedel för de som inte har bilplats.

Preliminärt schema kommer att delas ut på måndag. Detta schema kommer troligtvis att ändras och ett mer ordinarie schema skickas ut i början av september.

Under v.39 kommer ni att inbjudas till utvecklingssamtal, schema och tider meddelas senare.

Vi ser fram emot ett nytt läsår tillsammans med alla våra elever!

Med vänliga hälsningar

Maria, Carolina, Lise-Lott, Anna och Lena

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar