onsdag 3 juni 2015

Inför SO - prov

Hej!

Kartprovet har vi haft. Nu kommer ett prov på resterande delar.
För att kunna repetera och träna inför provet kan ni på Seterra klicka på tätorter samt landskap. 
Sveriges största sjöar hittar ni på det pappret vi gjorde på lektionen (ska ligga i er arbetsbok).

Sidor att läsa i arbetsboken är: (i de gröna rutorna i arbetsboken ser man vilka sidor i grundboken man kan läsa)

Jordytan förändras, sid.12-13 
Från naturlandskap till kulturlandskap, sid.14-15
Sveriges namngeografi, sid. 26-27, 28
Sveriges natur, sid. 30-31
Naturresurser, sid 32


Här hittar du länkarna till Seterra. Träna gärna på landskapsnamnen samt tätorter i Sverige.
Har du varit sjuk kan du se vilka sidor som klassen arbetat med.
seterra öva landskap

seterra tätorter Sverige

seterra

Denna matris finns på Unikum under "Geografi Sverige år 4"
Natur och kulturlandskap
Du har grundläggande kunskaper om natur och kulturlandskap. Du kan beskriva enkla samband mellan natur och kulturlandskap.
Du har goda kunskaper om natur och kulturlandskap. Du kan beskriva utvecklade samband mellan natur och kulturlandskap.
Du har mycket goda kunskaper om natur och kulturlandskap. Du kan beskriva utvecklade samband mellan natur och kulturlandskap.
Naturresurser
Du har grundläggande kunskaper om naturresurser.
Du har goda kunskaper om naturresurser.
Du har mycket goda kunskaper om naturresurser.
Kartor
L
Du kan använda kartor för att undersöka omvärlden på ett i huvudsak fungerande sätt.
L
Du kan använda kartor för att undersöka omvärlden på ett på ett relativt väl fungerande sätt.
L
Du kan använda kartor för att undersöka omvärlden på ett väl fungerande sätt.
Sveriges namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi.
Du har goda kunskaper om Sveriges namngeografi.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges namngeografi.
Begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Jordytan förändras
Du kan på ett enkelt sätt resonera om processer som förändrar och formar jordytan. Du kan på ett enkelt sätt resonera om och beskriva vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du kan resonera om processer som förändrar och formar jordytan. Du kan resonera om och beskriva vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du kan på tydligt och utvecklat sätt resonera om processer som förändrar och formar jordytan. Du kan på ett tydligt sätt resonera om och beskriva vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar