torsdag 21 maj 2015

Kroppen - Google presentationerna

http://vilarossmerochmer.se/?cat=128

Här kan ni följa länken till vilarossmerochmer där vi lagt upp klassens Google presentationer. Dessa presentationer kan ni läsa för att repetera inför kroppenprovet.
Dessa presentationer kommer att bearbetas lite under nästa vecka, någon fakta, bakgrund eller bild kan komma att ändras. Grupperna fick tips av sina kamrater under "Two stars and a wish", "Två stjärnor och en önskan" som betyder att eleverna ger respons på varandras innehåll gällande fakta och hur Google presentationen är upplagd. Men också kamratrespons på hur man genomförde sin presentation.Tips inför redovisningen
Redovisare/Presentatör
Åhörare/Publik
  • titta på publiken
  • prata tydligt
  • prata högt
  • prata lagom fort
  • stå långt fram på mattan eller på sidan av den digitala whiteboarden
  • peka på det du läser eller peka på din presentation
  • lyssna och titta på den som presenterar
  • inte prata med andra under presentationen
  • visa intresse genom att titta och se intresserad ut

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar