fredag 6 februari 2015

Välkommen på utvecklingssamtal!

Hej!

Som veckan bloggare skrev alldeles så har vi förberett oss inför samtalsveckan.
Vi har arbetat mycket med kamratbedömning och tränat på att se vad vi skulle kunna utveckla och göra bättre, vad betyder orden i en matris? Vi har använt oss av olika elevsvar på testet vi hade om valet och diskuterat kvaliteter.
Efter det arbetet fick de sina egna tester som de skulle bedöma utefter kvalitetsnivå på svaren. De testerna och det arbetet kan ni ta del av under IUP-samtalet.
Vi kommer någon gång under nästa vecka eller veckan före sportlovet utföra ett test om Vikingatiden och det ska bli så intressant att se om arbetet med bedömning märks i de kommande svaren på det testet.

Eleverna har bedömt sig själva inom matematiken, svenskan och Samhällskunskap. De har också arbetat en hel del med sina IUP-mål också.

Efter samtalsperioden under hösten fick eleverna svara på frågor om hur de tyckte att samtalen hade varit. De frågorna och svaren finns att läsa i klassrummet.

Vi ses nästa vecka! / Carolina


Välkomna på utvecklingssamtal v. 7!

Vi kommer att fortsätta med elevledda samtal där eleven tillsammans med vårdnadshavare och lärare kommer att prata om sitt lärande, sin utveckling och sina mål.

Samtalen kommer pågå i ca 30 min med 15 minuters mellanrum. Det betyder att flera samtal kommer att pågå samtidigt i klassrummet. Det går bra att sitta den tid man vill och behöver. Under de 30 min som är utlagda finns jag tillgänglig för att se över IUP-målen tillsammans med eleven.

Skolan arbetar med elevledda samtal och vi kommer nästa vecka, v 6, lägga mycket tid på arbete inför samtalet så att eleverna är väl förberedda. Utvecklingssamtalet är elevernas och fokus ligger på deras kunskapsutveckling. Till viss del kan sociala mål och frågor behandlas under samtalet, t.ex. komma i tid, läxor etc men har ni andra frågor som ni vill ta upp så bokar vi då ett enskilt samtal.

Jag kommer att se till att datorn och elevarbeten ligger tillgängliga både före och efter samtalet så att eleverna kan visa sitt skolarbete i lugn och ro.

Tider för IUP-samtalen VT-15
Behöver ni komma senare, tidigare eller en annan dag, hör av er så går det säkert att ordna då vi ändå kommer att vara flera som har samtal på gång under eftermiddagen. Det finns tomma tider som går bra att skriva upp sig på om man vill ändra sin tid. Om ni önskar en morgontid kan vi ordna det, samtalet sker då utanför klassrummet. Hör av er om det är så att en morgontid skulle passa er bättre.
Hör av er om tiden inte passar så hjälper jag er eller vill ni byta tid med någon går det självklar bra, byt och meddela mig i så fall.

Ser fram emot samtalen/ Carolina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar