fredag 7 november 2014

Veckobrevsinlägg inför vecka 46

Hej!

Val 2104
Eleverna har fått valsedlar inför val till Rösjöstyrelsen, så kika gärna i deras väskor så hittar ni en folder. Valsedlarna skickar viker ni ihop och skickar med barnen till skolan före 11/11.

Jag vill påminna om varma kläder nu när vädret blir kallare och blötare.

Öppet Hus!
Lördagen den 15 november har vi Öppet hus! Schema inför Öppet hus delas ut nästa vecka. 
Måndagen den 17 november har skolan stängt! Fritids är öppet!

Läxor:
Engelskaläxa till måndag.
Läsläxa till onsdag och tillhörande stencil.
Matematikläxa till torsdag.

Enkät - trygghet - Sollentuna kommun
Sollentuna kommun arbetar sedan länge aktivt med att öka tryggheten i kommunen. Tillsammans med kommuninvånare, föreningar, myndigheter m fl. ska kommunen ta ett ännu större ansvar för detta arbete. En trygghetsstrategi arbetas nu fram och i det arbetet behöver säkerhetsenheten i kommunen få in underlag om hur invånarna upplever tryggheten idag. Ett av verktygen är en kort enkät som producerats för detta och som skulle ge värdefull information i arbete. Man har bett oss skicka den till elevernas vårdnadshavare. 

Till enkäten: http://sollentuna.proofx.se/7ec69b02-0a88-45b1-b675-94ffc21b01e3/ 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar