fredag 8 november 2013

Veckobrevsinlägg inför vecka 46

Hej!

Vi har den här veckan arbetat med bråk och symmetrilinje. Bråk har vi arbetat med genom att se delarna, rita dem och skriva uppgifterna på mattespråket.
Vi har talat om begreppen täljare, nämnare och bråk.
Täljare talar om hur många delar som man får.
Nämnaren talar om hur många delar ex en pizza är delad i. Så ha gärna pizzamatematik i helgen om det råkar slinka ned en pizza.

Vi har också tränat vidare på bråk via uppdrag som Carolina skapat för klassen på nomp.se
Vill ni göra uppdragen hemma går det också bra.
Det finns nog en del som gärna vill det!

På måndag startar vi den Nordiska Biblioteksveckan genom att delta i Kura Gryning. Vi kommer att läsa Plupp nästa vecka.
Under nästa vecka kommer vi alla ha små fina "bokskyltar" på oss, där vi skriver vilken bok vi läser för tillfället. Ta gärna med en bok som ni vet att ni läser hemma så kan vi läsa ur den på skolan under veckan. 

Läsprotokoll
Den här veckan har ni fått med ett läsprotokoll hem. Läsprotokollet syftar till att när man läser ska man kunna dra ett streck när man upptäcker att man använder ex. text-till-jag eller inre bilder. Vi har tränat på detta i skolan, tillsammans i helklass, själva och tillsammans med en kamrat. Hoppas att det går bra att testa detta hemma också. Till protokollet ska man skriva ned någon (1-3 st) av strategierna man använde, berätta med ord om sin text-till-jag eller måla sin inre bild.

NO-provet
Vi hade vårt prov på torsdagen och det var stort fokus på uppgiften i klassen. På måndag utvärderar vi vårt arbete i Unikum.

Vi har också skrivit den del faktatexter som ni kan läsa på vilarossmerochmer
De har valt en känd plats eller person samt själva ritat och lagt in bilderna.
Bra jobbat av alla!!!

Hoppas vi ses nästa lördag!
Glöm heller inte Aktion Julklappen, sista inlämningsdag 15 nov.(går bra att ta med sig till Öppet hus).

Hälsningar Carolina och Lena


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar