fredag 8 november 2013

Öppet hus! 16 november

Välkomna till öppet hus på Rösjöskolan!
Lördagen den 16 november välkomnar vi alla intresserade till öppet hus mellan 9.00
och 12.00. Vi har då skoldag för årskurs 1-6.
Ni kommer att kunna se undervisning i alla ämnen. Missa inte att besöka våra
ämnessalar och se undervisning i idrott, musik, no, bild och slöjd!
Under dagen finns två caféer på skolan. (Ha gärna med växelpengar.) De har öppet
hela skoldagen. För att minska trängseln har vi olika rasttider för äldre respektive
yngre elever.
På långrasterna erbjuder vi rastlekar för barnen.
Åk 1-3 10.15-10.45
Åk 4-6 samt särskolan 10.40-11.20
Information om talböcker för elever med läshinder erbjuds 11.20
i 5Cs klassrum.
Kvarglömda kläder finns i trappan vid huvudentrén. Vi sparar dem följande vecka och
skickar dem sedan till klädinsamling.
Schema för dagen kommer via mail och hemsida i slutet av nästa vecka. Det kommer
också att delas ut på plats.
Vi har inte öppet i förskoleklasserna, men kom gärna på besök med era sexåringar.
Den 1 februari, kring skolvalet, har vi öppet hus för information om förskoleklasserna
(utan elever).
Varmt välkomna!
personalen på Rösjöskolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar