fredag 23 augusti 2013

Veckobrevsinlägg v 34

Hej!

Nu är vi igång igen!
Att det är uppstartsvecka har vi nog redan glömt.
Vi rivstartar med skolarbete som det så bör i år!
Har ni inte redan gjort sommarläxan så gör den och lägg in på bloggen.
Nästa vecka kommer vi att läsa upp våra recensioner för varandra.
Glöm inte föräldramötet som är i klassrummet kl 18.00-19.30
Då kommer det mer information kring kommande läsår!
Vi ses då! / Carolina och Lena

se gemensam info nedan

Onsdagen den 28 augusti kl 19.00 i Rösjöskolans matsal

Skolledningen informerar om betyg i skolår 6. Hur ser den nya betygskalan ut, vilka är betygskriterierna, vilket underlag ska användas vid betygsättning, vem är ansvarig för betygsättningen, vilken vikt har de nationella proven? Frågorna är många och vi hoppas kunna besvara de flesta. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar