fredag 30 augusti 2013

Veckobrevsinlägg v 35

Hej!

Tack alla som kom på föräldramötet. Jag vet att en del också behövde gå på syskonens föräldramöte. tack också för era synpunkter och diskussionerna som vi förde. 
Protokoll kommer inom kort.

Nu känns det som vi har varit igång länge.
Vi har kommit igång ordentligt med vår nya läsebok Pojken och Tigern. 
Nästa vecka kommer ni att få hem första läsläxan. Ni kommer att få läxan på torsdag och ska lämna in den på tisdagen efter.
Samma kommer att gälla för matematikläxan.

Tänk på att vara ombytta och komma i tid till idrotten på måndag morgon. Eller kom tidigt och byt om på skolan, 8.00. Lektionen börjar 8.10.
Nästa vecka fredag kommer de inte att ha idrott. Inga ombyteskläder till fredagen den 6/9.

Onsdag den 4 september är det halv studiedag, eleverna slutar 12.30, därefter är det fritids för inskrivna elever.

Vi har arbetat en hel del med att räkna med talsorter genom dela upp tiotal och ental när vi ska addera flera tal ex. 57+16+12=70+15=85
Vi har också jobbat med minus på tallinjen och addition på tallinjen. det känns som om vi börjar behärska tallinjen i vår klass, roligt.

Vi har även börjat vårt arbete med fjärilar i veckan. Nästa vecka ska vi leta insekter utomhus på No-lektionen.
Emma har varit i vår klass och börjat med bibeläventyret, hon fortsätter även nästa vecka.

Nästa vecka börjar vi förbereda våra IUP-samtal ordentligt. 

Mvh Carolina och Lenatorsdag 29 augusti 2013

Mullvadar kan inte flyga...

Nu är vi igång..oj, oj,oj, vi tänker så att det knakar.
Vi använder, text-till-jag, text-till-världen, Tänka högt, Nicke Nyfiken, Fröken Detektiv, och Spågumman Julia. Återigen samtalstid är också lästid.

Frågor att fundera på till nästa lektion är:

Vad äter Mullvadar?
Varför har de dålig syn? 
Varför gräver de?
Hur var det nu igen? Vad är ett stjärnfall?

Uppgift som vi kommer att arbeta med nästa lektion:

Mullvaden drömmer om att vara en flyttfågel.
Om du var ett djur, vilket skulle du då vilja vara?
Berätta också varför du valt det djuret.

fredag 23 augusti 2013

Veckobrevsinlägg v 34

Hej!

Nu är vi igång igen!
Att det är uppstartsvecka har vi nog redan glömt.
Vi rivstartar med skolarbete som det så bör i år!
Har ni inte redan gjort sommarläxan så gör den och lägg in på bloggen.
Nästa vecka kommer vi att läsa upp våra recensioner för varandra.
Glöm inte föräldramötet som är i klassrummet kl 18.00-19.30
Då kommer det mer information kring kommande läsår!
Vi ses då! / Carolina och Lena

se gemensam info nedan

Onsdagen den 28 augusti kl 19.00 i Rösjöskolans matsal

Skolledningen informerar om betyg i skolår 6. Hur ser den nya betygskalan ut, vilka är betygskriterierna, vilket underlag ska användas vid betygsättning, vem är ansvarig för betygsättningen, vilken vikt har de nationella proven? Frågorna är många och vi hoppas kunna besvara de flesta.